umowa kupna sprzedaży samochodu

Umowa kupna sprzedaży nieruchomości?


Kupno nieruchomości, niezależnie od tego, czy jest to mieszkanie, czy też dom, to jedna z ważniejszych decyzji w życiu każdego człowieka – wybieramy lokalizację, sąsiadów, często do końca życia korzystać będziemy z nowego lokum Dobrze sformułowana umowa kupna-sprzedaży nieruchomości skutecznie zabezpieczy prawa obu stron – sprzedającego i kupującego. Umowa taka musi mieć formę aktu notarialnego – zgodnie z art. 158 kodeksu cywilnego. Jeśli miałaby inną formę, to nie będzie ona wiążąca prawnie. W umowie takiej sprzedający zobowiązuje się do przeniesienie swojego prawa własności do nieruchomości na rzecz kupującego. Kupujący zgadza się zapłacić całość ceny sprzedaży nieruchomości. Umowa kupna-sprzedaży domu lub innej nieruchomości musi być spisana w kancelarii notarialnej. Notariusz musi umieścić w akcie notarialnym zapis o konieczności dokonania wpisu w odpowiedniej księdze wieczystej.

Klauzule i paragrafy

W treści umowy wpisuje się klauzulę o poddaniu się przez kupującego rygorowi egzekucji z aktu notarialnego . Podstawą takiego zapisu jest art. 777 paragraf 1 punkt 4 kodeksu postępowania cywilnego. Gdyby kupujący nie chciał zapłacić pełnej kwoty, to sprzedający będzie mógł wyegzekwować swoją należność, udając się od razu do komornika, bez przymusu wytaczania sprawy sądowej niesolidnemu kupującemu.


Umowa kupna sprzedaży samochodu - wzór do pobrania


Zapraszamy Państwa do pobrania wzoru umowy kupna sprzedaży samochodu w formacie PDF. Taki wzór należy wydrukować, wypełnić i czytelnie podpisać.

umowa kupna sprzedaży samochodu wzór