umowa kupna sprzedaży samochodu

Czym jest upoważnienie do rejestracji pojazdu ?


W upoważnieniu do rejestracji pojazdu należy zawrzeć nazwę miejscowości, datę, imię i nazwisko, adres zamieszkania z podaniem ulicy, kodu i miejscowości, numer dowodu osobistego oraz numer PESEL. Wymienione dane osoby upoważniającej oraz upoważnionego do wykonania określonych czynności. Dokument opatrzony jest tytułem pełnomocnictwo. Warto także podać telefon kontaktowy.

Upoważnia się konkretną osobę

W treści upoważnienia do rejestracji pojazdu upoważnia się konkretną osobę, legitymującą się dowodem osobistym, wydanym przez odpowiednie władze. Osoba, która otrzymuje pełnomocnictwo jest upoważniona do wykonania konkretnych czynności w imieniu upoważniającego. Czynności te dotyczą rejestracji pojazdu. W dokumencie tym podaje się także markę pojazdu, numer rejestracyjny, nr VIN oraz rok produkcji samochodu/motocykla. Upoważnienie stosuje się, gdy samochód ma współwłaściciela, czyli dwóch właścicieli i nie mogą oni być obaj obecni przy rejestracji pojazdu. Upoważniający składa własnoręczny podpis pod treścią pełnomocnictwa.


Umowa kupna sprzedaży samochodu - wzór do pobrania


Zapraszamy Państwa do pobrania wzoru umowy kupna sprzedaży samochodu w formacie PDF. Taki wzór należy wydrukować, wypełnić i czytelnie podpisać.

umowa kupna sprzedaży samochodu wzór