umowa kupna sprzedaży samochodu

Umowa kupna sprzedaży przyczepy


Umowa kupna-sprzedaży przyczepy zawiera podobne parametry jak umowy kupna-sprzedaży samochodu czy motocykla: dane sprzedającego i kupującego (imiona, nazwiska, dokładne adresy zamieszkania, serie i numery dowodów osobistych, numery NIP). Ponadto opisany jest dokładnie przedmiot sprzedaży, czyli przyczepa, czyli np. przyczepa kempingowa, rolnicza, jednoosiowa, itp. Określana jest cena sprzedawanej/kupowanej przyczepy oraz zawarta jest klauzula mówiąca o uregulowaniu spraw nieujętych w umowie odpowiednimi przepisami kodeksu cywilnego. Pod umową kupna-sprzedaży przyczepy podpisy składają sprzedający i kupujący. Umowa jest spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeśli przyczepa jest używana, to można zawrzeć w umowie opis usterek (np. rysy na lakierze). Umowa musi być opatrzona datą jej zawarcia.

Ubezpieczenie przyczepy

Przyczepa ubezpieczana jest osobno – ubezpieczenie OC (Odpowiedzialność Cywilna) zapewnia kupującemu ochronę od ewentualnych szkód jakie może poczynić przyczepa (np. wypadek drogowy, przyczepa odczepiona od właściwego pojazdu uderza w pojazd prowadzony przez innego użytkownika drogi i czyni wymierne szkody).


Umowa kupna sprzedaży samochodu - wzór do pobrania


Zapraszamy Państwa do pobrania wzoru umowy kupna sprzedaży samochodu w formacie PDF. Taki wzór należy wydrukować, wypełnić i czytelnie podpisać.

umowa kupna sprzedaży samochodu wzór