umowa kupna sprzedaży samochodu

Współwłaściciel w umowie kupna sprzedaży samochodu


Umowa sprzedaży samochodu w przypadku, gdy jest dwóch właścicieli jest bardzo podobna do standardowej umowy. Wymienia się dane osobowe, serię i numer dowodu osobistego, datę wydania dokumentów, przez kogo zostały wydane. Podaje się adresy zamieszkania i numery NIP. Ważne, aby podać dane dwóch współwłaścicieli kupna-sprzedaży samochodu. Niezależnie od tego, czy są to współwłaściciele kupna-sprzedaży samochodu występujący w charakterze sprzedającego czy kupującego.

W drugiej części dokumentu dokładnie opisuje się pojazd, dbając o podanie następujących parametrów: rok produkcji, numer silnika, numer nadwozia, numer rejestracyjny, kolor oraz ewentualne uwagi. Sprzedający oświadczają (oświadcza), że pojazd jest ich (jego) własnością, nie ma wad prawnych oraz nie należy do osób trzecich. Nie stanowi także zabezpieczenia żadnego kredytu czy pożyczki.

Określenie wartości pojazdu

Współwłaściciel kupna-sprzedaży samochodu określa wartość pojazdu w formie liczbowej oraz słownej. Opłaty skarbowe ponosi kupujący. W sprawach, których nie opisuje dokładnie umowa, zastosowania mają przepisy odpowiedniego kodeksu – w tym przypadku kodeksu cywilnego. Umowa musi być sporządzona w dwóch tożsamych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Umowa musi być opatrzona datą.


Umowa kupna sprzedaży samochodu - wzór do pobrania


Zapraszamy Państwa do pobrania wzoru umowy kupna sprzedaży samochodu w formacie PDF. Taki wzór należy wydrukować, wypełnić i czytelnie podpisać.

umowa kupna sprzedaży samochodu wzór