umowa kupna sprzedaży samochodu

Polsko-niemiecka umowa kupna sprzedaży samochodu


Polsko-niemiecka umowa kupna sprzedaży samochodu powinna być spisana w dwóch językach. Powinna zawierać imię i nazwisko sprzedającego oraz dokładny adres jego miejsca zamieszkania. Podobnie rzecz się ma z danymi kupującego. Powinna również określać takie parametry, jak cena, marka, numer identyfikacyjny, rok produkcji. Cena powinna być napisana liczbą oraz słownie. Jeśli sprzedawany jest pojazd używany, to w umowie powinny być opisane potencjalne usterki, np. drobne uszkodzenia, rysy na lakierze, itp.

Potwierdzenia, potwierdzenia...

Kupujący swoim podpisem musi potwierdzić odbiór pojazdu oraz wszelkich niezbędnych dokumentów pojazdu. Sprzedający potwierdza odbiór kwoty należnej w wyniku transakcji sprzedaży. Można dodać uwagi – jeśli takowe istnieją. Pod umową podpisy składają kupujący i sprzedający. Oba egzemplarze umowy muszą mieć identyczne brzmienie. Oryginał zabiera kupujący, a kopię zachowuje u siebie sprzedający. Bardzo ważna jest data sprzedaży – od tego momentu liczone są terminy rejestracji w urzędzie skarbowym, wydziale komunikacji oraz ubezpieczalni. Sprzedający wyrejestrowuje samochód i zgłasza ubezpieczycielowi fakt sprzedaży własnego pojazdu.


Umowa kupna sprzedaży samochodu - wzór do pobrania


Zapraszamy Państwa do pobrania wzoru umowy kupna sprzedaży samochodu w formacie PDF. Taki wzór należy wydrukować, wypełnić i czytelnie podpisać.

umowa kupna sprzedaży samochodu wzór